Kinderontvoering

Indien ouders uit elkaar gaan, kan het voorkomen dat één van hen met de kinderen wil verhuizen naar het buitenland. Zonder toestemming van de andere ouder is dat niet toegestaan.

Gebeurt het toch, dan is er sprake van kinderontvoering. De familierechtadvocaten van GMW advocaten hebben met dit onderwerp veel ervaring.

Wanneer is er sprake van kinderontvoering?

Een ouder die met een kind verhuist naar het buitenland zonder dat de andere ouder daarvoor toestemming heeft gegeven, maakt zich schuldig aan kinderontvoering. Het kind wordt door de verhuizing onttrokken aan het gezag en dat mag niet. Voor dit soort gevallen is er het Haags Kinderontvoeringsverdrag.

Wat houdt het Haags Kinderontvoeringsverdrag in?

Met veel andere landen is ook Nederland aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Uitgangspunt van dit verdrag is: “Eerst (het kind) terug, dan praten”. Dat betekent dat een kinderontvoering ongedaan gemaakt moet worden. De eerste stap is dat een officieel verzoek tot teruggeleiding wordt gedaan in het land waar het kind verbleef. Als het kind eenmaal terug is in het land waar het woonde voor de ontvoering, zal in dat land beslist worden of een verhuizing in het belang van het kind is. In kinderontvoeringszaken is oog voor de beweegredenen van zowel de achterblijvende als de ontvoerende ouder, maar de inhoudelijke discussie over het belang van het kind, iets wat beide ouders soms anders invullen, dient in het land van herkomst worden gevoerd.

Alleen indien de achtergebleven ouder heeft berust in het niet-terugbrengen van het kind, of als er een ernstig risico bestaat dat het kind door zijn terugkeer wordt blootgesteld aan lichamelijk of geestelijk gevaar, dan wel als een kind zich verzet tegen zijn terugkeer, kan een verzoek tot teruggeleiding worden afgewezen. Een dergelijke weigeringsgrond wordt niet snel aangenomen. Enkel in heel duidelijke gevallen van berusting, gevaar of verzet zal de terugkeer worden geweigerd.

Wat is het Centrum IKO?

Een belangrijke rol bij kinderontvoering is weggelegd voor het centrum IKO. Dat is het Centrum Internationale Kinderontvoering, een onafhankelijke stichting die wordt gefinancierd door de overheid. GMW advocaten werkt samen met het IKO in kinderontvoeringszaken. Het IKO adviseert ouders in ontvoeringszaken in de breedste zin van het woord. Bij kinderontvoeringszaken komen er heel wat praktische problemen om de hoek kijken. Samenwerking met het IKO is dan ook noodzakelijk.

GMW advocaten werkt ook samen met buitenlandse advocaten. Het is belangrijk te weten hoe in een bepaald land met kinderontvoeringen wordt omgegaan. Zal de politie meewerken? Is het verstandig wel of juist geen aangifte te doen? Hoe is de kinderontvoeringsprocedure gereguleerd bij de autoriteiten in het betreffende land? Lokale kennis is geboden, zeker waar het om uitvoeringshandelingen gaat.

Meer familierecht-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Lees meer over deze advocaat
Lucienne Diaz Murillo

Lucienne Diaz Murillo

Lees meer over deze advocaat
Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Lees meer over deze advocaat
Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat

Bent u op zoek naar een familierecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw familierecht kwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:
+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

Lees meer over
Heeft een donor recht op omgang met het kind

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

Lees meer over
Geslachts- en voornaamswijziging

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer

Lees meer over
Partneralimentatie en verdiencapaciteit

29 juni 2023

Partneralimentatie en verdiencapaciteit

Na echtscheiding kunt u de verplichting hebben om partneralimentatie aan uw ex-echtgenoot te betalen of kunt u het recht hebben om een bijdrage te ontvangen.

Lees meer

Lees meer over
Afkoop alimentatie

15 juni 2023

Afkoop alimentatie

Na echtscheiding kan het zijn dat een van de partners een onderhoudsverplichting heeft in de vorm van kinderalimentatie of partneralimentatie. Vaak wordt de alimentatie door de ene ex-partner maandelijks aan de andere ex-partner overgemaakt. Het is ook mogelijk om de alimentatie in één keer aan de ex-partner over te maken (afkoop of lump sum).

Lees meer

Lees meer over
de juridische vader vs. de biologische vader

25 mei 2023

Kinderalimentatie: de juridische vader vs. de biologische vader

In sommige gevallen komt het voor dat de juridische vader niet de biologische vader is. Op grond van de Nederlandse wet is de juridische vader verantwoordelijk voor het betalen van kinderalimentatie.

Lees meer

Lees meer over

16 maart 2023

Mag u afzien van partneralimentatie?

Mag u vóór het huwelijk afspraken maken over het afzien van partneralimentatie?

Lees meer

Lees meer over

9 maart 2023

Ex-vrouw ontvangt 204.000 euro voor 25 jaar onbetaald huishoudelijk werk

Internationale Vrouwendag was extra bijzonder voor mevrouw Ivana Moral in Spanje.

Lees meer

Lees meer over
Parenting together again through mediation

14 februari 2023

Door mediation weer samen ouder

Vaak komen ouders bij mij op het moment dat ze er samen echt niet meer uitkomen. Er is al veel gepraat en er is ruzie geweest.

Lees meer

Lees meer over