Kinderontvoering

Indien ouders uit elkaar gaan, kan het voorkomen dat één van hen met de kinderen wil verhuizen naar het buitenland. Zonder toestemming van de andere ouder is dat niet toegestaan.

Gebeurt het toch, dan is er sprake van kinderontvoering. De familierechtadvocaten van GMW advocaten hebben met dit onderwerp veel ervaring.

Wanneer is er sprake van kinderontvoering?

Een ouder die met een kind verhuist naar het buitenland zonder dat de andere ouder daarvoor toestemming heeft gegeven, maakt zich schuldig aan kinderontvoering. Het kind wordt door de verhuizing onttrokken aan het gezag en dat mag niet. Voor dit soort gevallen is er het Haags Kinderontvoeringsverdrag.

Wat houdt het Haags Kinderontvoeringsverdrag in?

Met veel andere landen is ook Nederland aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Uitgangspunt van dit verdrag is: “Eerst (het kind) terug, dan praten”. Dat betekent dat een kinderontvoering ongedaan gemaakt moet worden. De eerste stap is dat een officieel verzoek tot teruggeleiding wordt gedaan in het land waar het kind verbleef. Als het kind eenmaal terug is in het land waar het woonde voor de ontvoering, zal in dat land beslist worden of een verhuizing in het belang van het kind is. In kinderontvoeringszaken is oog voor de beweegredenen van zowel de achterblijvende als de ontvoerende ouder, maar de inhoudelijke discussie over het belang van het kind, iets wat beide ouders soms anders invullen, dient in het land van herkomst worden gevoerd.

Alleen indien de achtergebleven ouder heeft berust in het niet-terugbrengen van het kind, of als er een ernstig risico bestaat dat het kind door zijn terugkeer wordt blootgesteld aan lichamelijk of geestelijk gevaar, dan wel als een kind zich verzet tegen zijn terugkeer, kan een verzoek tot teruggeleiding worden afgewezen. Een dergelijke weigeringsgrond wordt niet snel aangenomen. Enkel in heel duidelijke gevallen van berusting, gevaar of verzet zal de terugkeer worden geweigerd.

Wat is het Centrum IKO?

Een belangrijke rol bij kinderontvoering is weggelegd voor het centrum IKO. Dat is het Centrum Internationale Kinderontvoering, een onafhankelijke stichting die wordt gefinancierd door de overheid. GMW advocaten werkt samen met het IKO in kinderontvoeringszaken. Het IKO adviseert ouders in ontvoeringszaken in de breedste zin van het woord. Bij kinderontvoeringszaken komen er heel wat praktische problemen om de hoek kijken. Samenwerking met het IKO is dan ook noodzakelijk.

GMW advocaten werkt ook samen met buitenlandse advocaten. Het is belangrijk te weten hoe in een bepaald land met kinderontvoeringen wordt omgegaan. Zal de politie meewerken? Is het verstandig wel of juist geen aangifte te doen? Hoe is de kinderontvoeringsprocedure gereguleerd bij de autoriteiten in het betreffende land? Lokale kennis is geboden, zeker waar het om uitvoeringshandelingen gaat.

Meer familierecht-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Lees meer over deze advocaat
Lucienne Diaz Murillo

Lucienne Diaz Murillo

Lees meer over deze advocaat
Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Lees meer over deze advocaat
Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat

Bent u op zoek naar een familierecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw familierecht kwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:
+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

de juridische vader vs. de biologische vader

25 mei 2023

Kinderalimentatie: de juridische vader vs. de biologische vader

In sommige gevallen komt het voor dat de juridische vader niet de biologische vader is. Op grond van de Nederlandse wet is de juridische vader verantwoordelijk voor het betalen van kinderalimentatie.

Lees meer

Lees meer over

16 maart 2023

Mag u afzien van partneralimentatie?

Mag u vóór het huwelijk afspraken maken over het afzien van partneralimentatie?

Lees meer

Lees meer over

9 maart 2023

Ex-vrouw ontvangt 204.000 euro voor 25 jaar onbetaald huishoudelijk werk

Internationale Vrouwendag was extra bijzonder voor mevrouw Ivana Moral in Spanje.

Lees meer

Lees meer over

14 februari 2023

Door mediation weer samen ouder

Vaak komen ouders bij mij op het moment dat ze er samen echt niet meer uitkomen. Er is al veel gepraat en er is ruzie geweest.

Lees meer

Lees meer over

7 februari 2023

Indexering kinder- en partneralimentatie 2023

Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd door de jaarlijkse indexering. Vandaag vertel ik u meer over de indexering van de kinder- en partneralimentatie in 2023.

Lees meer

Lees meer over

19 januari 2023

Vervangende toestemming voor een verhuizing met de kinderen naar het land van herkomst (als expat)

Regelmatig krijg ik als scheidingsadvocaat tijdens of na de echtscheiding vragen van expats over hun wens om samen met de kinderen terug te verhuizen naar het land van herkomst.

Lees meer

Lees meer over

10 januari 2023

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

Een vraag die in de praktijk veel voorkomt is of de andere ouder ook met het gezag is belast. Het antwoord op deze vraag hangt mede af van het moment waarop de erkenning heeft plaatsgevonden.

Lees meer

Lees meer over

8 december 2022

Wat zijn de voordelen van mediation?

Een aantal van onze familierechtadvocaten is ook werkzaam als mediator. Daar ben ik er één van. Mediation in familierechtelijke zaken is in opkomst. Niettemin bestaan er nog steeds een aantal onduidelijkheden over mediation.

Lees meer

Lees meer over

15 november 2022

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Wilt u en/of uw partner scheiden en bevindt u zich in een internationale situatie? Denk hierbij aan de situatie waarin u allebei de Nederlandse nationaliteit heeft en in het buitenland woont. Of een van u/u beiden in Nederland woont en een van u/u beiden niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Zorg dan dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden.

Lees meer

Lees meer over