Huurrecht

Een huurovereenkomst komt tot stand als de verhuurder zich verbindt om een bepaalde zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich daartegenover verbindt tot een tegenprestatie. De huurovereenkomst is niet gebonden aan een vormvereiste, zodat een mondelinge overeenkomst ook al rechtsgevolg heeft. De tegenprestatie is meestal de maandelijkse betaling van een geldbedrag, maar dat hoeft niet. Een afspraak dat de huurder bepaald onderhoud aan het gehuurde zal verrichten kan ook aangemerkt worden als een tegenprestatie.

Onroerend goed: drie verschillende regimes

Het huurrecht voor onroerend goed wordt verdeeld in drie regimes, die ieder hun eigen (dwingendrechtelijke) huurbeschermingsregels kennen. Het gaat om het regime voor woonruimte (artikel 7:232 e.v.), het regime voor bedrijfsruimte in de zin van winkelruimte etc (artikel 7:290 e.v. BW) en het regime voor bedrijfsruimte in de zin van kantoorruimte etc. (artikel 7:230a BW).

Winkelruimte & kantoorruimte

Onder het regime voor winkelruimte vallen ook restaurants en cafés, afhaal- en besteldiensten, en ambachtsbedrijven, voor zover deze voor het publiek toegankelijk zijn voor de rechtstreekse levering van goederen en diensten. Verder vallen kampeerbedrijven en hotels hieronder. Onder het regime voor kantoorruimte valt al het gebouwd onroerend goed dat niet valt onder het woonruimte- of het winkelruimteregime.

Gemengde overeenkomsten

Voor een goede beoordeling van de rechten en plichten van huurder en verhuurder is het van belang om te weten onder welk regime de huurovereenkomst valt. Bij gemengde overeenkomsten, waar het gehuurde bijvoorbeeld dient als woon- en werkruimte, levert dit nog al eens problemen op.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u helpen bij alle aspecten van het huurrecht. Hierbij kunt u denken aan vraagstukken over huurachterstand, onderhuur, renovatie of gebreken. Ook hebben wij veel ervaring in het VvE-recht.

Op zoek naar een huurrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten staat u graag bij met haar specialistische kennis en ervaring op het gebied van huurrecht.

 

Veelgestelde vragen


Advocaten

Maurice van Kleef
Raymond de Mooij
Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
Daniëlle van den Heuvel
Glenn Kerver
Stephanie Mosterd-de Wit

Artikelen

Vrouwen en vlaaien

Vrouwen en vlaaien

Eind 2018 ontving ik Marga Dubbel op mijn kantoor. Met…

Gebruik bedrijfsruimte door curator

Gebruik bedrijfsruimte door curator

Dit is het eerste deel van de reeks Verhuurder vs.…

Herrie in het Haagsche: Huisvestingsverordening 2019 heeft grote impact op middenhuur

Herrie in het Haagsche: Huisvestingsverordening 2019 heeft grote impact op middenhuur

De overheid reguleert al geruime tijd de woningmarkt voor niet-geliberaliseerde woonruimte…

Alle artikelen