Lucie Burggraaff

Lucie Burggraaff

Lucie is als advocaat werkzaam binnen de ondernemings- en insolventiepraktijk. Zij heeft zich tijdens haar studie gespecialiseerd in het vennootschapsrecht. Aandeelhoudersgeschillen, vraagstukken rondom de Algemene Vergadering en de besluitvorming, alsmede kwesties met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid hebben haar bijzondere interesse.

Vanwege haar sportieve achtergrond is Lucie jurylid voor de KNGU. Daarvoor moet ze in goede afstemming met haar mede-juryleden tot beslissingen komen. Dat past uitstekend bij haar doelgerichte en energieke houding.