GMW advocaten volgt de ontwikkelingen in de zorgmarkt op de voet. Het aantal initiatieven als gevolg van marktwerking zien wij met de dag groeien. De weg van idee naar werkelijkheid is echter vaak onoverzichtelijk. Want de regelgeving voor de zorgsector verandert voortdurend. Elk initiatief valt of staat met gedegen kennis over nieuwe wetgeving, rechten en plichten, tarieven, beleidsregels en de activiteiten van de toezichthouders. Wij begeleiden u op pragmatische en heldere wijze naar uw doel. Onze sectorkennis, ons netwerk en onze helikopterview waarborgen de hoge kwaliteit die wij aan onze diensten stellen. 

Aanpak

Vele zorgaanbieders (care & cure), medisch specialisten, koepelorganisaties en beroepsverenigingen staan wij met raad en daad terzijde. Wij adviseren over de voor- en nadelen van juridische structuren voor zorginstellingen en vrije beroepsbeoefenaren. Zo kunt u de juiste afweging maken hoe eventuele risico’s te spreiden en af te dekken, zonder uw verantwoordelijkheden te ontlopen.

Marktwerking zet ook aan tot een scherp en onderscheidend human resources beleid. In een quickscan beoordeelt GMW advocaten wat u kunt verbeteren. En wanneer er conflicten ontstaan over werkzaamheden of gezagsverhoudingen staan wij u bij in een juridische procedure, of schakelen wij een van onze mediators in. Hetzelfde doen wij bij conflicten op bestuurlijk niveau.

Secties

Onze advocaten werken in gespecialiseerde secties. In deze secties vindt voortdurend kennisoverdracht en overleg plaats. Door samen te delen vermenigvuldigen wij onze kennis.