• Ruimtelijk ordening
  • Afspraken met gemeenten (woonvisie, wet)
  • Toezicht (Aw,WSW,BZK)
  • Subsidies
  • Woningwet
  • Europese regelgeving
  • Privacy