Een producent kan er voor kiezen zijn producten niet zelf te verkopen maar via door hem aangewezen distributeurs. Het kenmerk van een distributieovereenkomst is dat de distributeur voor eigen rekening de producten inkoopt en verkoopt. Het opstellen van een distributieovereenkomst is niet altijd eenvoudig. De distributieovereenkomst heeft vele facetten. Laat u goed informeren bij het sluiten ervan. GMW advocaten heeft jarenlange ervaring in dit type zaken. Zowel bij het sluiten als de beëindiging ervan.

Meer informatie

Heeft u vragen over distributieovereenkomsten of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Onderneming & Insolventie.