Full-service juridische dienstverlening loopt vaak parallel met andere vormen van belangenbehartiging. Als er overlap is met de werkzaamheden van belangenbehartigers als lobbyisten, dan kun je beter de synergie zoeken dan het verschil in oplossingsrichting laten bestaan. Wij weten hoe regelgeving in de praktijk uitwerkt. GMW advocaten heeft bovendien ook ervaring met het echte handwerk bij het opstellen van nieuwe regelgeving of onderdelen daarvan. Wij schrijven mee aan inhoudelijke bijdragen voor politieke- of ambtelijke besluiten. Lobbyisten maken daar weer graag gebruik van. Omgekeerd maken wij gebruik van Lobbykantoren in Den Haag en Brussel omdat belangen van cliënten hulp in de voorhoede van de besluitvorming vragen. De totstandkoming van wetten, regelgeving en beleid is immers in hoge mate afhankelijk door belangenbehartigers tijdig doorgespeelde informatie. Het publieke besluitvormingsproces is strategisch mee te bepalen. Lobbywerk werpt zijn vruchten af. Illustratief is hoe in de tien jaar na de Europese top van Lissabon aan de concurrentiekracht van bedrijven is gewerkt, ook door advocaten. Een voorbeeld op een kleinere schaal is het afwenden van nieuwe regelgeving door in een branche een convenant te sluiten: wetgeving gewoon in eigen hand nemen door met een aanvaardbaar compromis te komen. Een compromis dat door advocaten is geschreven. Maar ook een brief van één A4tje dat tijdig bij een Vaste Kamercommissie bij de procedurevergadering of een gemeenteraad wordt ingebracht, kan een zet in de goede richting zijn. Puur als correctie van feiten of om inzicht te bieden in een juridisch praktijkgevolg. Of wat te denken van het meeschrijven aan een amendement op wetgeving of het aanvullen van de juridische motivering van een motie? Lobby werkt. Strategische keuzes worden goed gemaakt als je weet wat er gebeurt op gemeentelijk niveau, in politiek Den Haag of Brussel en daarover kunt meepraten.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Vastgoed & Overheid. Zie ook