Projecten in de vastgoedmarkt

Bij grote vastgoedprojecten gaat er in de complexe verhoudingen tussen partners wel eens iets mis. GMW advocaten kent de vastgoedmarkt en voorziet u van gedegen juridisch advies. In de relatie tussen bouwketenpartners, financiers, professionele vastgoedbeleggers, beheerders en overheden is het van groot belang passende samenwerkingsvormen te kiezen. Ook moet duidelijk op schrift worden gesteld wat ieders verantwoordelijkheden zijn. GMW advocaten kan contracten voor u opstellen of deze nakijken op valkuilen. Maar zelfs bij een goed doortimmerd contract kan er onenigheid ontstaan. De grens tussen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en die van de opdrachtnemer is soms flinterdun. Wij brengen uw rechten en risico’s in kaart en ondersteunen u bij het innemen van een stevige positie.

Onze rol

Wij kennen de commerciële vastgoedsector, de corporaties en de overheid. Ook zijn we volledig thuis op terreinen als publiek-private samenwerking (PPS) en alle vormen van ‘design and build’-contracten. Bovendien weten wij tot in detail hoe het zit met regelgeving rond vergunningen, onteigening en milieuzaken. Wilt u een goede start maken in een project of wilt u een einde maken aan een geschil? GMW advocaten biedt praktische oplossingsmogelijkheden en informeert u over de bijbehorende risico’s. Wij adviseren u over de juiste aanpak en bieden waar nodig begeleiding.

Meer informatie

Heeft u vragen over bouwrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met Raymond de Mooij.

Zie ook