Het Nederlandse bedrijfsleven is zeer internationaal georiënteerd. Kennis van internationaal recht is daarbij onontbeerlijk. GMW advocaten heeft veel ervaring met internationaalrechtelijke kwesties en heeft een uitgebreid netwerk van experts op dit gebied opgebouwd. Een bedrijf dat internationaal zaken doet, komt ook in aanraking met buitenlandse rechtstelsels. Dat is niet altijd even eenvoudig, want elk land heeft zijn eigen juridische mores. Is het mogelijk om in het contract zekerheidshalve altijd maar voor toepasselijkheid van Nederlands recht te kiezen? En welk gerecht is bevoegd als er geschillen ontstaan? Wilt u opteren voor arbitrage of voor een andere vorm van geschillenbeslechting? Grensoverschrijdend procesrecht wordt in dat opzicht steeds belangrijker. Spelen er misschien internationale verdragen een rol waarmee u rekening moet houden? Indien u bijvoorbeeld bezig bent met het uitbouwen van een internationaal commercieel netwerk moet u nadenken of u met agenten of distributeurs wilt gaan werken. De verschillen daartussen zijn groot. Bovendien zijn de leveringsvoorwaarden die u hanteert van groot belang. Welke INCOTERM hanteert u bijvoorbeeld? En past die bij de wijze waarop u opereert? Kortom: internationale handel vraagt om een goede voorbereiding en goede contacten.

Meer informatie

Heeft u vragen over internationale handel of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Onderneming & Insolventie.